Regler

 1. Dagiset förbinder sig att vårda hunden på bästa sätt, genom att motionera och aktivera den, låta den vara delaktig i den sociala gemenskapen med andra hundar och personal. Dagiset förbinder sig dock inte att kunna fullfölja sin uppgift vid sådana fall som klassas som Nödsituationer t.ex. Vid brand.
   
 2. Hunden ska vara Veterinärvårdsförsäkrad.  Hunden skall vara vaccinerad mot parvo, hcc och valpsjuka, samt mot kennelhosta. Hunden skall vara avmaskad, fri från skabb och annan ohyra. Vid sjukdom/sjukdomstecken skall personalen på dagiset underrättas.
 3. Vid olycka där hunden skadas, skadar annan hund eller förolyckas gäller hundens egen försäkring. Vi kommer att be Er visa försäkringsbrev och vaccinationsintyg i samband med inskrivning på dagiset.

  Vid olycka då hundägare eller kontaktperson inte kan nås har dagispersonal rätt att ta hunden till veterinär för behandling. Birsta hundcenter har ett samarbete med Djursjukhuset  Sundsvall på Södra Allén 5.

  Visar det sig att olyckan/skada uppstått pga. bristfälligheter i hunddagisets lokaler eller utegårdar så kommer Birsta hundcenter ersätta de uppkomma kostnaderna som INTE täcks av hundens försäkring.
 4. Dagiset åtar sig att vara observant på hundens fysiska och psykiska hälsa. Hund med smittsam sjukdom hålls hemma, i övrigt utförs medicinering på begäran. Om hunden har smutsat ner sig på dagiset så duschas den.
 5. Vi kommer endast utfodra hundar under sin vistelsetid på hunddagiset om det är pga sjukdom och ordinerat från veterinär.
 6. Om hunden i samband med inskolning alt början av sin vistelse på hunddagiset har uppenbarliga problem att anpassa sig kan såväl vi på hunddagiset som hundägaren säga upp avtalet med omedelbar verkan, utan uppsägningstid.

  Om hunden visar sig vara omöjlig i hundgruppen och mot personal, t ex aggressivitet eller annat onormalt beteende kan hunden avvisas från dagiset.

  OBS: Aggressiva hundar tas inte emot.
 7. Dagiset tar emot löptikar efter särskild överenskommelse med hundägaren. Dagiset fråntar sig allt ansvar vad gäller löptikar och de följder som kan uppstå p.g.a. löptikars tillstånd. Löptikar lämnas på ägarens ansvar. Vi rekommenderar att löptikar, om möjligt, hålls hemma i minst tre veckor.
 8. Om avgift inte erlagts i tid kan dagiset vägra att ta emot hunden. Utebliven avgift berättigar även dagiset att häva avtalet utan uppsägningstid. Misstänker dagiset att hunden är sjuk eller är bär smitta av något slag kan dagiset också vägra ta emot hunden. Avgiften reduceras inte i detta fall, inte heller om hunden är hemma pga. löpperiod eller att hundägaren väljer att hålla hunden hemma av annan anledning.
 9. I det fall dagiset kommer att hålla stängt pga. sjukdom, semester eller eventuell sanering av lokalerna pga. smittorisk kommer det utgå en 50 % reducering av ordinarie dagistaxa de tre första dagarna och därefter betalas ingen avgift alls fram tills det att dagiset öppnar igen.
 10. Hundägaren skall ombesörja rastning av hunden innan den lämnas till hunddagiset. Hunddagiset har rätt att använda sig av praktikanter, arbetsprövare och PRAO elever i den dagliga verksamheten på dagiset, såsom vid rastning av hundarna.
 11.  Om hund inte hämtas vid stängning kan personal vidta lämpliga åtgärder så att hunden får bästa omsorg. Eventuella kostnader för detta kommer att debiteras hundägaren. Vid upprepad sen hämtning kommer en förseningsavgift om 300:-/hund och påbörjad halvtimme att debiteras.